35α_λλάδα και Σεισμοί. Μάθε και Προετοιμάσου (Οργανισμός Αντισεισμικού σχεδιασμού και Προστασίας [Ο.Α.Σ.Π.])