92_Σώσε τις Θάλασσες από τα Πλαστικά (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία _ Πράκτορες του Πλανήτη)