211_ Όχι Άλλο Πλαστικό στη Ζωή της Θάλασσας (ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ. - Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών)