252_Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας, Ιππότης Ευγένιος (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς)