534_Διαχείριση της Αντιπαράθεσης στο Σχολείο. Δραστηριότητες για την Ειρηνική Συνύπαρξη, τη Συνεργασία και την Κοινωνική Κινητοποίηση (Αντιγόνη - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία)