510_ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - Ενδιαφέρομαι, γνωρίζω, συμμετέχω, δρω:Διαμορφώνοντας την ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη - ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Cliquer le lien https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=67583 pour ouvrir la ressource.