510_ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - Ενδιαφέρομαι, γνωρίζω, συμμετέχω, δρω:Διαμορφώνοντας την ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη - ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Haga clic en el enlace https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=67583 para abrir el recurso.