Σενάριο Β Θεματικό Πεδίο: Συναισθήματα

Σενάριο Β Θεματικό Πεδίο: Συναισθήματα 

Click https://youtu.be/tp36IjyhppU link to open resource.