Αρχικό Ερωτηματολόγιο καταγραφής απόψεων για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχάσετε ότι η απάντηση στο ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμη και υποχρεωτική για την επιτυχή παρακολούθησή σας.