568_Ασφάλεια στη Θάλασσα και την Πισίνα (Ελληνική Εταιρεία Προώθησης της Ασφάλειας των Αθλημάτων και Μέσων Αναψυχής στη Θάλασσα και στο Νερό “Safe Water Sports”)