372γ_Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)