372α_Διαδραστικοί Χάρτες: Τα Μνημεία της Θεσσαλονίκης (Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)