388_Η Βροχούλα που Έγινε Πλημμύρα. Το Βροχόμετρο! (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Πεταλούδων Ρόδου)