433_Η Εκπαίδευση στον Αρχαίο Κόσμο - Αθήνα, Σπάρτη, Περσική Αυτοκρατορία - Ομοιότητες και Διαφορές (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης)