445_Το Ταξίδι του Ήρωα (ΚΟΙΝΣΕΠ "ΣΥΝΗΧΗΣΗ" Εργαστήρι Ψυχολογίας)