489_Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία, Γ΄ Γυμνασίου (Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων)