370. Εκστρατεία Ενημέρωσης (Δράση για τα Αδέσποτα - Σκύλοι Θεραπείας Ελλάδας)