Νικάμε τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ)