243_Ενεργοί Πολίτες εν Δράσει! (QualityNet Foundation)