30_532_Η Σχολική Διαμεσολάβηση Ομηλίκων ως Μέθοδος Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων (Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία)