249_Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)