Πανδημίες: Η Ιστορία μας διδάσκει… Τα Μαθηματικά Ερμηνεύουν (ΕΚΠΑ)