40_Φυσικές Καταστροφές και Κλιματική Αλλαγή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)