179_Ομάδα Δράσης Μαθητών για την Προστασία Όλων των Ζώων (Δίκτυο Τέχνης και Δράσης)