224β_Μικροί Μετεωρολόγοι (Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM [Hellenic Education Society for STEM])