307_Οι μαθητές γνωρίζουν τη συνθήκη της Λωζάννης (Δ.Π.Ε. Σερρών)