89_Εφηβεία και Σχολική Ζωή (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΠΥΞΙΔΑ")