560_Ενδυνάμωση των Κοριτσιών στην Εκπαίδευση Steam μέσω Ρομποτικής και Προγραμματισμού (Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ατιτκής)