Topic outline

 • Σενάριο 2 – Αγγλικά Γυμνάσιο

  Πράξη: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», Κωδ. ΟΠΣ 5004204


  Δράση 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)»


  • I Have a Dream

   Ταυτότητα Διδακτικού Σεναρίου


   Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο

   Στοχευμένο κοινό: Γ΄ τάξη

   Γλώσσα: Αγγλικά

   Επίπεδο γλωσσομάθειας:  Β2

   Θεματική εστίαση: Πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα

   Περιγραφή Επικοινωνιακού Σκοπού: 

   Οι μαθητές μαθαίνουν για τη ζωή και το έργο του ειρηνιστή ηγέτη του αφροαμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα (civil rights) των μαύρων Martin Luther King, Jr. και την ιστορική ομιλία του "I Have a Dream". Συνδέουν το τότε με το σήμερα, συζητώντας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί αλλά και τα στερεότυπα και τις φυλετικές και κάθε είδους διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας. Τα ερωτήματα γύρω από τα οποία περιστρέφεται το σενάριο είναι: What role did Martin Luther King Jr. play in the civil rights movement? What was the greatest accomplishment of the civil rights movement? What dream would Martin Luther King have if he were alive today? What assumptions do we make about people from different races, ethnicities and cultures?

   Επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας (σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ): 

   • να κατανοούν τα κύρια σημεία προφορικών κειμένων (ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, ταινιών) και να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε αυτά
   • να κατανοούν τη δομή μιας εκτενούς, ομιλίας στην οποία αναπτύσσονται επιχειρήματα από τους ομιλητές 
   • να παράγουν ορθά δομημένα και συνεκτικά κείμενα χρησιμοποιώντας ένα ικανό εύρος λεξιλογίου
   • να παρουσιάζουν ιδέες ή προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος
   • να κατανούν κείμενα με ικανό εύρος λεξιλογίου σχετικού με θέματα γενικού ενδιαφέροντος στα οποία μπορεί να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες αλλά και αφηρημένες έννοιες
   • να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε συζητήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να διατυπώνουν τις απόψεις τους, να τις εξηγούν και να επιχειρηματολογούν για να τις υποστηρίξουν ή να σχολιάζουν τις απόψεις των συνομιλητών τους  
   • να συζητούν με ευχέρεια λόγου σχετικά με θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος δίνοντας παραδείγματα για να διασαφηνίσουν έννοιες αφηρημένες 
   • να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας για να εισάγουν το θέμα μιας συζήτησης, να ζητήσουν και να πάρουν τον λόγο και να ολοκληρώσουν μια συζήτηση

   Γλωσσικά μέσα

   Γραμματική:

   past  and present tenses

   time expressions

   2nd type conditional

   Λεξιλόγιο:

   segregation, separate but equal, preacher, minister, graduated, unconstitutional, civil rights movement, peaceful protests

   human rights, peace, respect, acceptance, tolerance, mutual understanding, common values, culture, common good, living together, harmony, calmness, freedom, security, justice

   wealthy white woman, middle class, wearing a fur coat and brooch, homeless people, suspicious, catch/miss a train, standing on the platform, wallet is missing, cutlery, hat has a price tag, napkin, wrong booth, stereotypes, prejudice 

   My idea is similar to …’s idea. We both think that … However, I also think … After some discussion, we decided/agreed/came to the conclusion that … How did you decide that? In other words you think that … Is that right? What do you mean by that? Can you please explain? 

   All rise. The court of ... is now in session. Honorable Judge ... presiding. The Defense will demonstrate ... Evidence will prove that ... The Defense has shown ... Evidence has proven has ... 


   Πλαίσιο Υλοποίησης Σεναρίου


   Διάρκεια σεναρίου: 6 ώρες

   Τρόπος εργασίας των μαθητών: ατομικά, σε δυάδες, ομαδικά, σύνολο τάξης

   Προβλεπόμενο υποστηρικτικό υλικό: 

   Εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, βίντεο και ηχητικό υλικό από το διαδίκτυο

   Σχόλια: 

   Το σενάριο αυτό ακολουθεί το σενάριο με τίτλο When Rosa Parks met Martin Luther King (επίπεδο Β2) όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με την ιστορική περίοδο του διαχωρισμού λευκών και μαύρων (segregation) στην Αμερική.

   Η δραστηριότητα Peace ...of cake είναι εμπνευσμένη από το Erasmus+ Project HOPEs (Happiness, Optimism, Positivity and Ethos in schools).

   H  παρουσίαση για τον Martin Luther King στο Worksheet 3 δημιουργήθηκε από την Χριστίνα Δρακοπούλου, εκπαιδευτικό Αγγλικής του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. https://prezi.com/ocfm5spk3ham/martin-luther-king-jr/#  

   Στο στήσιμο και την επιμέλεια των φύλλων εργασίας συνεργάστηκε η Γεωργία Γιαννακοπούλου, εκπαιδευτικός Αγγλικής του 2ου ΔΣ Αγίας Παρασκευής. 

   Στο proofreading των φύλλων εργασίας συνεργάστηκε η Σουζάννα Ζαμπετουλάκη, εκπαιδευτικός Αγγλικής του 4ου Γυμνασίου Αλίμου.


   Περιγραφή Γνωστικών Διεργασιών


   Τα προτεινόμενα Σενάρια Μαθήματος της παρούσας επιμορφωτικής δράσης που αναπτύσσονται σύμφωνα με το ΕΠΣ-ξγ, ακολουθούν τις μεθοδολογικές προτάσεις της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία .

   Η συγκεκριμένη προσέγγιση προβλέπει συνολικά οκτώ διεργασίες, οι οποίες εκτυλίσσονται διαδοχικά η μία μετά την άλλη, χωρίς ωστόσο η ακολουθία αυτή να είναι πάντοτε αυστηρά υποχρεωτική ή εφικτή. Για χάρη επίδειξης των διεργασιών αυτών, τα προτεινόμενα σενάρια μαθήματος ακολουθούν τη διάταξη αυτή, αναφέροντας παράλληλα τόσο τα ρήματα των διεργασιών όσο και τις επιμέρους στοχοθεσίες τους.