Πιλοτική δράση: Γενικά Λύκεια και βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση Δημιουργικών Εργασιών

Compulsory hours of synchronous education: 0

Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς

Compulsory hours of synchronous education: 0

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες

Compulsory hours of synchronous education: 0

Επιμορφωτική ημερίδα

Compulsory hours of synchronous education: 0