305_Η Ιστορία του Μιχάλη (ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ)

Cliquer le lien https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19981 pour ouvrir la ressource.