305_Η Ιστορία του Μιχάλη (ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ)

Haga clic en el enlace https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19981 para abrir el recurso.