305_Η Ιστορία του Μιχάλη (ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ)