Μαθησιακά Αντικείμενα του λογισμικού ΕΛΠεΙΔΑ για το θεματικό πεδίο Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση

Haga clic en el enlace https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=3664&section=4 para abrir el recurso.