Μαθησιακά Αντικείμενα του λογισμικού ΕΛΠεΙΔΑ για το θεματικό πεδίο Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=3664&section=4 για να ανοίξετε τον πόρο.