523_ Εκπαιδευτικά μαγειρικά προγράμματα διατροφικής αγωγής - Kids Cooking Club ΕΕ- 1η Επίσημη Σχολή Μαγειρικής για Παιδιά στην Ευρώπη