292_Τίτλος: Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου: στα ίχνη των πολιτισμών. Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου