319_Πανδημία, Ας το δούμε ως Ευκαιρία (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Κ.Π.Ε.] Μεσολογγίου)

319