362. Ο Ρατσισμός στη Μηχανή του Χρόνου (Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς)