350_Ατμόσφαιρα: Ταξίδι στην Πηγή της Ζωής (Σύνδεσμος Προώθησης Εθελοντικής Αιμοδοσίας για την Μεσογειακή Αναιμία ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ)