311. Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών: Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης στα Σχολεία (Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών [ΚΕ.Θ.Ι.Σ.])