286_Ρητορική και Επικοινωνία-Πρόγραμμα "ΤΕΙΣΙΑΣ" (ΕΛ. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ Β.