538α_ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ)