29. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αποδοχή της Διαφορετικότητας (Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία)