111_Ταξιδεύοντας στον κόσμο, γνωρίζοντας τα δικαιώματά μου (ΔΔΕ Δυτ. Θεεσσαλονίκης)