179_Ομάδα Δράσης Μαθητών για την Προστασία Όλων των Ζώων (ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ)