179_Ομάδα Δράσης Μαθητών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ)