178_Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίησή της (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ)

Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίησή της (Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών)