308_Σερραϊκά προϊόντα: Μπουγάτσα, Ακανές και Βουβάλι (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών)

Σερραϊκά προϊόντα Μπουγάτσα ακανές και βουβάλι (ΔΠΕ Σερρών)