284_Πράσινη Πόλη ..... Ώρα Μηδέν (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ)